NASZE REALIZACJE 

Sesje kamertonowe i zajęcia muzyczne w OREW Trzebuń

Polsko- hiszpański spektakl plenerowy ,,Anda” z udziałem aktorów, muzyków, i tancerzy flamenco.

„Muzyczny Gościniec”- występy słowno – muzyczne wraz z warsztatami dla dzieci.

„Muzyczny Gościniec”- występy słowno – muzyczne wraz z warsztatami dla dzieci.